blog-thumg

Kalite ve Sertifikalar

Kalite, güvenlik ve çevre korumanın sürdürülebilir bir yönetim sistemine eşit entegrasyonunun, küresel değişim karşısında gelecekte bir şirket olarak piyasada başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için bir ön koşul olduğuna inanıyoruz. NILCARGO kılavuzu bu nedensel bağlantıların hakkını verir ve sistemik ada çözümlerinden kaçınır.

Böylece çalışanlarımız, işimizin temel amacına, yani katma değer yaratmaya ulaşmalarını sağlayan, açıkça yapılandırılmış ve büyük ölçüde standartlaştırılmış bir organizasyon sistemine sahiptir!

Başta müşterilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere paydaşlarımız için katma değer yaratmak.